K275G-25 菱格金蔥線緞帶25MM (K275G-25 Glittery Diamond Plaid Ribbon 25MM)

K275G-25

25碼/卷(恕不單碼販售)
25yards/roll only

VIP 滿萬9折
定價NT$ 110
NT$ 110
顏色
K275G-28  果綠/金 (apple green/gold)
數量
K275G-25 菱格金蔥線緞帶25MM (K275G-25 Glittery Diamond Plaid Ribbon 25MM)
K275G-25 菱格金蔥線緞帶25MM (K275G-25 Glittery Diamond Plaid Ribbon 25MM)
K275G-25 菱格金蔥線緞帶25MM (K275G-25 Glittery Diamond Plaid Ribbon 25MM)
K275G-25 菱格金蔥線緞帶25MM (K275G-25 Glittery Diamond Plaid Ribbon 25MM)

【看更多商品 】

精選商品
TD-09 自然色系-雙面特多龍緞帶 素面緞帶 09mm  (TD-09 POLYESTER SATIN RIBBON 09mm )
定價NT$ 40
NT$ 40
TD-03 雙面素面特多龍緞帶 素面緞帶 3mm  (TD-03 POLYESTER SATIN RIBBON 3mm )
定價NT$ 90
NT$ 90
TS-12 單面特多龍草綠緞帶 素面緞帶 12mm   (TS-12 POLYESTER SATIN RIBBON 12mm)
定價NT$ 35
NT$ 35
AS-19 粉嫩色單面素面尼龍緞帶 素面緞帶 19mm  (AS-19 NYLON SATIN RIBBON 19mm)
定價NT$ 40
NT$ 40
TDA205 金邊特多龍緞帶 10mm  (TDA205 POLYESTER SATIN RIBBON 10mm )
定價NT$ 55
NT$ 55